fin: -nta

New Query

Links
etymological origin offin: ahminta
fin: ahnehdinta
fin: ammunta
fin: ansainta
fin: huojunta
fin: kellunta
fin: kukinta
fin: ladonta
fin: liikunta
fin: nirskunta
fin: oionta
fin: oksinta
fin: otanta
fin: seuranta
fin: taonta
fin: tarjonta
fin: valinta
fin: vannonta

Query

Word: (case sensitive)
Language: (ISO 639-3 code, e.g. "eng" for English)


Lexvo © 2008-2016 Gerard de Melo.   Contact   Legal Information / Imprint