fin: näytepala

New Query

Links
semantically relatedfin: esimerkki
fin: harjoitustehtävä
fin: instanssi
fin: näyte
fin: otanta
fin: otos
fin: sopimus
fin: tapaus
fin: yksimielisyys

Query

Word: (case sensitive)
Language: (ISO 639-3 code, e.g. "eng" for English)


Lexvo © 2008-2016 Gerard de Melo.   Contact   Legal Information / Imprint