fin: otos

New Query

Links
etymologically relatedfin: ottaa
has derived formfin: otoksen
fin: otokset
fin: otoksia
lexical categorynoun
pronunciation[ˈotos]
semantically relatedfin: esimerkki
fin: harjoitustehtävä
fin: instanssi
fin: näyte
fin: näytepala
fin: otanta
fin: sopimus
fin: tapaus
fin: yksimielisyys
translationeng: sample

Query

Word: (case sensitive)
Language: (ISO 639-3 code, e.g. "eng" for English)


Lexvo © 2008-2016 Gerard de Melo.   Contact   Legal Information / Imprint