hye: կաղապար

New Query

Links
semantically relatedhye: ազդանշանի չափում ժամանակի տվյալ պահին
hye: նմուշ
hye: նմուշաչափել
hye: նմուշաչափում
hye: որոնք կարող են օգտագործվել ազդանշանի մասին տեղեկություն տրամադրելու համար
hye: որպես օրինակ ծառայող
hye: ստանալ ազդանշանի մի շարք չափումներ
hye: օրինակ

Query

Word: (case sensitive)
Language: (ISO 639-3 code, e.g. "eng" for English)


Lexvo © 2008-2016 Gerard de Melo.   Contact   Legal Information / Imprint