ita: orazione

New Query

Links
etymologically relatedita: oratore
has derived formita: orazioni
lexical categorynoun
semantically relatedita: arringa
semantically relatedita: celebrazione
semantically relatedita: concione
semantically relatedita: diatriba
semantically relatedita: discorso
semantically relatedita: dissertazione
semantically relatedita: dizione
semantically relatedita: domanda
semantically relatedita: effusione
semantically relatedita: elogio
semantically relatedita: filippica
semantically relatedita: glorificazione
semantically relatedita: grido
semantically relatedita: idioma
semantically relatedita: implorazione
semantically relatedita: inno
semantically relatedita: invocazione
semantically relatedita: lingua
semantically relatedita: magnificazione
semantically relatedita: omelia
semantically relatedita: perorazione
semantically relatedita: predica
semantically relatedita: preghiera
semantically relatedita: recitazione
semantically relatedita: richiesta
semantically relatedita: sermone
semantically relatedita: supplica
semantically relatedita: tirata
semantically relatedita: versamento
translationeng: oration
translationeng: prayer
translationeng: speech

Query

Word: (case sensitive)
Language: (ISO 639-3 code, e.g. "eng" for English)


Lexvo © 2008-2021 Gerard de Melo.   Contact   Legal Information / Imprint