pol: ilustracja

New Query

Links
semantically relatedpol: chluba
pol: cytat
pol: duma
pol: egzemplifikacja
pol: godność
pol: iluminacja
pol: imitacja
pol: naśladownictwo
pol: odbicie
pol: odbitka
pol: oleodruk
pol: reprodukcja
pol: rysunek

Query

Word: (case sensitive)
Language: (ISO 639-3 code, e.g. "eng" for English)


Lexvo © 2008-2016 Gerard de Melo.   Contact   Legal Information / Imprint