pol: odbicie

New Query

Links
semantically relatedpol: ślad
pol: światło
pol: aprehensja
pol: atencja
pol: cień
pol: elastyczność
pol: glosa
pol: idea
pol: ilustracja
pol: impresja
pol: koncepcja
pol: koncept
pol: kontrargument
pol: medytacja
pol: myśl
pol: oświetlenie
pol: obserwacja
pol: odbitka
pol: odblask
pol: odzwierciedlenie
pol: oleodruk
pol: percepcja
pol: poświata
pol: pobłysk
pol: pojęcie
pol: pomysł
pol: postanowienie
pol: postrzeganie
pol: reflekcja
pol: refleks
pol: reprodukcja
pol: rozważanie
pol: słabe światło
pol: sentyment
pol: spekulacja
pol: spostrzeżenie
pol: sprzeciw
pol: szych
pol: uchwała
pol: wyraz
pol: zorza

Query

Word: (case sensitive)
Language: (ISO 639-3 code, e.g. "eng" for English)


Lexvo © 2008-2016 Gerard de Melo.   Contact   Legal Information / Imprint