slk: čiara

New Query

Links
semantically relatedslk: štatistika
semantically relatedslk: bidlo
semantically relatedslk: bodka
semantically relatedslk: druh
semantically relatedslk: etiketa
semantically relatedslk: hovoril
semantically relatedslk: krivka
semantically relatedslk: krucifix
semantically relatedslk: línia
semantically relatedslk: lakeť
semantically relatedslk: linka
semantically relatedslk: míľa
semantically relatedslk: miľa
semantically relatedslk: odtlačok
semantically relatedslk: označenie
semantically relatedslk: pás
semantically relatedslk: pásmo
semantically relatedslk: prúžok
semantically relatedslk: predĺženie
semantically relatedslk: prehľad
semantically relatedslk: priamka
semantically relatedslk: pruh
semantically relatedslk: reflektor
semantically relatedslk: sèítanie
semantically relatedslk: súpis
semantically relatedslk: sčítanie ľudu
semantically relatedslk: siaha
semantically relatedslk: spica
semantically relatedslk: stopa
semantically relatedslk: svetlomet
semantically relatedslk: vrub
semantically relatedslk: vryp
semantically relatedslk: zásek
semantically relatedslk: známka
semantically relatedslk: značka
semantically relatedslk: znak
semantically relatedslk: znamenie

Query

Word: (case sensitive)
Language: (ISO 639-3 code, e.g. "eng" for English)


Lexvo © 2008-2021 Gerard de Melo.   Contact   Legal Information / Imprint