slk: štiepka

New Query

Links
semantically relatedslk: čip
semantically relatedslk: štítok
semantically relatedslk: bilet
semantically relatedslk: bochník
semantically relatedslk: etiketa
semantically relatedslk: etiketovací
semantically relatedslk: heslo
semantically relatedslk: kupón
semantically relatedslk: listina
semantically relatedslk: oznámenie
semantically relatedslk: označenie
semantically relatedslk: prípis
semantically relatedslk: symbol
semantically relatedslk: typ
semantically relatedslk: vineta
semantically relatedslk: vrub
semantically relatedslk: známka
semantically relatedslk: značka
semantically relatedslk: znak

Query

Word: (case sensitive)
Language: (ISO 639-3 code, e.g. "eng" for English)


Lexvo © 2008-2021 Gerard de Melo.   Contact   Legal Information / Imprint