slk: hold

New Query

Links
semantically relatedslk: účasť
semantically relatedslk: úcta
semantically relatedslk: ašpirácia
semantically relatedslk: abonmán
semantically relatedslk: chváloreč
semantically relatedslk: daň
semantically relatedslk: kult
semantically relatedslk: lojálnosť
semantically relatedslk: oddanosť
semantically relatedslk: panegyrikon
semantically relatedslk: podriadenosť
semantically relatedslk: poplatok
semantically relatedslk: prémia
semantically relatedslk: prídavok
semantically relatedslk: príplatok
semantically relatedslk: príspevok
semantically relatedslk: schválenie
semantically relatedslk: subvencie
semantically relatedslk: uctievanie
semantically relatedslk: ustúpenie
semantically relatedslk: vernosť
semantically relatedslk: zdvorilosť

Query

Word: (case sensitive)
Language: (ISO 639-3 code, e.g. "eng" for English)


Lexvo © 2008-2022 Gerard de Melo.   Contact   Legal Information / Imprint