slk: indikátor

New Query

Links
semantically relatedslk: štandarda
semantically relatedslk: bodka
semantically relatedslk: exponent
semantically relatedslk: maják
semantically relatedslk: miera
semantically relatedslk: mocniteľ
semantically relatedslk: mohyla
semantically relatedslk: orol
semantically relatedslk: označenie
semantically relatedslk: pero
semantically relatedslk: pokyn
semantically relatedslk: ručička
semantically relatedslk: signál
semantically relatedslk: symbol
semantically relatedslk: transparent
semantically relatedslk: typ
semantically relatedslk: ukazovateľ
semantically relatedslk: veterník
semantically relatedslk: vlajka
semantically relatedslk: známka
semantically relatedslk: značka
semantically relatedslk: znak
semantically relatedslk: znamenie

Query

Word: (case sensitive)
Language: (ISO 639-3 code, e.g. "eng" for English)


Lexvo © 2008-2021 Gerard de Melo.   Contact   Legal Information / Imprint