slk: miera

New Query

Links
semantically relatedslk: úroveň
semantically relatedslk: štandarda
semantically relatedslk: dávka
semantically relatedslk: dĺžka
semantically relatedslk: diera
semantically relatedslk: dosah
semantically relatedslk: druh
semantically relatedslk: extent
semantically relatedslk: heslo
semantically relatedslk: hromada
semantically relatedslk: indikátor
semantically relatedslk: intenzita
semantically relatedslk: kóta
semantically relatedslk: kótovací
semantically relatedslk: kaliber
semantically relatedslk: krirérium
semantically relatedslk: kritérium
semantically relatedslk: kvantita
semantically relatedslk: medzera
semantically relatedslk: meradlo
semantically relatedslk: meranie
semantically relatedslk: mierka
semantically relatedslk: množstvo
semantically relatedslk: norma
semantically relatedslk: objem
semantically relatedslk: oblasť
semantically relatedslk: ocenenie
semantically relatedslk: odhad
semantically relatedslk: okruh
semantically relatedslk: orol
semantically relatedslk: označenie
semantically relatedslk: počet
semantically relatedslk: pole
semantically relatedslk: predĺženie
semantically relatedslk: predlžovanie
semantically relatedslk: priestor
semantically relatedslk: rozťahovanie
semantically relatedslk: rozloha
semantically relatedslk: rozmer
semantically relatedslk: rozmernosť
semantically relatedslk: rozpätie
semantically relatedslk: rozsah
semantically relatedslk: snímač
semantically relatedslk: stupeň
semantically relatedslk: transparent
semantically relatedslk: trieda
semantically relatedslk: typ
semantically relatedslk: určenie
semantically relatedslk: váha
semantically relatedslk: výmer
semantically relatedslk: veľkosť
semantically relatedslk: veličina
semantically relatedslk: vlajka
semantically relatedslk: vymeriavanie
semantically relatedslk: znamenie

Query

Word: (case sensitive)
Language: (ISO 639-3 code, e.g. "eng" for English)


Lexvo © 2008-2021 Gerard de Melo.   Contact   Legal Information / Imprint