slk: pochvala

New Query

Links
semantically relatedslk: chvála
semantically relatedslk: doxológia
semantically relatedslk: poďakovanie
semantically relatedslk: priznanie
semantically relatedslk: súhlas
semantically relatedslk: schválenie
semantically relatedslk: uznanie
semantically relatedslk: vďaka

Query

Word: (case sensitive)
Language: (ISO 639-3 code, e.g. "eng" for English)


Lexvo © 2008-2022 Gerard de Melo.   Contact   Legal Information / Imprint