slk: ratifikácia

New Query

Links
semantically relatedslk: požehnanie
semantically relatedslk: povolenie
semantically relatedslk: súhlas
semantically relatedslk: schválenie
semantically relatedslk: svojpomoc
semantically relatedslk: vyjednávač

Query

Word: (case sensitive)
Language: (ISO 639-3 code, e.g. "eng" for English)


Lexvo © 2008-2022 Gerard de Melo.   Contact   Legal Information / Imprint