slk: súhlas

New Query

Links
semantically relatedslk: aklamácia
semantically relatedslk: dohoda
semantically relatedslk: harmónia
semantically relatedslk: jednotnosť
semantically relatedslk: konsenzus
semantically relatedslk: korešpondencia
semantically relatedslk: obsignácia
semantically relatedslk: odsúhlasenie
semantically relatedslk: oprávnenie
semantically relatedslk: overenie
semantically relatedslk: požehnanie
semantically relatedslk: pochvala
semantically relatedslk: potvrdenie
semantically relatedslk: povolenie
semantically relatedslk: príbuznosť
semantically relatedslk: prijatie
semantically relatedslk: prispôsobivosť
semantically relatedslk: ratifikácia
semantically relatedslk: refrén
semantically relatedslk: súhlasnosť
semantically relatedslk: súhra
semantically relatedslk: súlad
semantically relatedslk: súzvuk
semantically relatedslk: schválenie
semantically relatedslk: schvaľovací
semantically relatedslk: svojpomoc
semantically relatedslk: svornosť
semantically relatedslk: zhoda
semantically relatedslk: zhodnosť

Query

Word: (case sensitive)
Language: (ISO 639-3 code, e.g. "eng" for English)


Lexvo © 2008-2022 Gerard de Melo.   Contact   Legal Information / Imprint