slk: typ

New Query

Links
semantically relatedslk: čip
semantically relatedslk: štítok
semantically relatedslk: štandarda
semantically relatedslk: štiepka
semantically relatedslk: archetyp
semantically relatedslk: bilet
semantically relatedslk: bochník
semantically relatedslk: druh
semantically relatedslk: emblém
semantically relatedslk: etiketa
semantically relatedslk: etiketovací
semantically relatedslk: heslo
semantically relatedslk: indikátor
semantically relatedslk: kupón
semantically relatedslk: letora
semantically relatedslk: listina
semantically relatedslk: miera
semantically relatedslk: model
semantically relatedslk: nátura
semantically relatedslk: odtlačok
semantically relatedslk: odznak
semantically relatedslk: orol
semantically relatedslk: oznámenie
semantically relatedslk: označenie
semantically relatedslk: povaha
semantically relatedslk: príklad
semantically relatedslk: prípis
semantically relatedslk: pravzor
semantically relatedslk: precedens
semantically relatedslk: profil
semantically relatedslk: prototyp
semantically relatedslk: ráz
semantically relatedslk: rys
semantically relatedslk: stránka
semantically relatedslk: symbol
semantically relatedslk: tabuľka
semantically relatedslk: temperament
semantically relatedslk: transparent
semantically relatedslk: význam
semantically relatedslk: vineta
semantically relatedslk: vlajka
semantically relatedslk: vlastnosť
semantically relatedslk: vrub
semantically relatedslk: vzor
semantically relatedslk: vzorka
semantically relatedslk: vzorník
semantically relatedslk: známka
semantically relatedslk: značka
semantically relatedslk: znak
semantically relatedslk: znamenie

Query

Word: (case sensitive)
Language: (ISO 639-3 code, e.g. "eng" for English)


Lexvo © 2008-2021 Gerard de Melo.   Contact   Legal Information / Imprint