slk: vlastnosť

New Query

Links
semantically relatedslk: črta
semantically relatedslk: charakteristika
semantically relatedslk: dišpenz
semantically relatedslk: diagnostika
semantically relatedslk: exponent
semantically relatedslk: fakulta
semantically relatedslk: hľadisko
semantically relatedslk: jav
semantically relatedslk: letora
semantically relatedslk: moc
semantically relatedslk: náležitosť
semantically relatedslk: nátura
semantically relatedslk: nadanie
semantically relatedslk: oprávnenie
semantically relatedslk: pohľad
semantically relatedslk: povaha
semantically relatedslk: príznak
semantically relatedslk: preverovací
semantically relatedslk: profil
semantically relatedslk: ráz
semantically relatedslk: rys
semantically relatedslk: schopnosť
semantically relatedslk: sila
semantically relatedslk: spôsobilosť
semantically relatedslk: stránka
semantically relatedslk: temperament
semantically relatedslk: typ
semantically relatedslk: výjav
semantically relatedslk: význam
semantically relatedslk: vyhliadka
semantically relatedslk: znak
semantically relatedslk: zovňajšok

Query

Word: (case sensitive)
Language: (ISO 639-3 code, e.g. "eng" for English)


Lexvo © 2008-2021 Gerard de Melo.   Contact   Legal Information / Imprint