slk: zvláštnosť

New Query

Links
semantically relatedslk: čudáctvo
semantically relatedslk: abnormita
semantically relatedslk: div
semantically relatedslk: fenomén
semantically relatedslk: individuálnosť
semantically relatedslk: jedinečnosť
semantically relatedslk: kuriozita
semantically relatedslk: mimoriadnosť
semantically relatedslk: neobvyklosť
semantically relatedslk: odchylka
semantically relatedslk: podivnosť
semantically relatedslk: rarita
semantically relatedslk: rozkolník
semantically relatedslk: sektár
semantically relatedslk: svojráznosť
semantically relatedslk: výnimočnosť
semantically relatedslk: výstrednosť
semantically relatedslk: vzácnosť
semantically relatedslk: vzor
semantically relatedslk: zázrak
semantically relatedslk: zriedkavosť

Query

Word: (case sensitive)
Language: (ISO 639-3 code, e.g. "eng" for English)


Lexvo © 2008-2021 Gerard de Melo.   Contact   Legal Information / Imprint