spa: paradigma

New Query

Links
lexical categorynoun
semantically relatedspa: canon
semantically relatedspa: dechado
semantically relatedspa: ejemplo
semantically relatedspa: excelencia
semantically relatedspa: exponente
semantically relatedspa: guía
semantically relatedspa: ideal
semantically relatedspa: modelo
semantically relatedspa: molde
semantically relatedspa: muestra
semantically relatedspa: norma
semantically relatedspa: patrón
semantically relatedspa: pauta
semantically relatedspa: prototipo
semantically relatedspa: tipo
translationdeu: Paradigma
translationeng: paradigm
translationfra: paradigme

Query

Word: (case sensitive)
Language: (ISO 639-3 code, e.g. "eng" for English)


Lexvo © 2008-2021 Gerard de Melo.   Contact   Legal Information / Imprint