spa: patrón

New Query

Links
etymological origin ofhil: patron
etymologically relatedspa: patrocinar
etymologically relatedspa: patrona
has derived formspa: patrones
lexical categorynoun
semantically relatedspa: aclaración
semantically relatedspa: cabecilla
semantically relatedspa: cabeza
semantically relatedspa: canon
semantically relatedspa: caudillo
semantically relatedspa: clarificación
semantically relatedspa: cliente
semantically relatedspa: clientela
semantically relatedspa: dechado
semantically relatedspa: director
semantically relatedspa: dirigente
semantically relatedspa: ejemplo
semantically relatedspa: elucidación
semantically relatedspa: empleador
semantically relatedspa: empleadora
semantically relatedspa: empresaria
semantically relatedspa: empresario
semantically relatedspa: estereotipo
semantically relatedspa: exponente
semantically relatedspa: fósforo
semantically relatedspa: guía
semantically relatedspa: jefe
semantically relatedspa: jerarca
semantically relatedspa: líder
semantically relatedspa: lucero del alba
semantically relatedspa: metro
semantically relatedspa: modelo
semantically relatedspa: muestra
semantically relatedspa: naturaleza
semantically relatedspa: norma
semantically relatedspa: paradigma
semantically relatedspa: patriarca
semantically relatedspa: pauta
semantically relatedspa: presidente
semantically relatedspa: principal
semantically relatedspa: prototipo
semantically relatedspa: santa
semantically relatedspa: santo
semantically relatedspa: superior
semantically relatedspa: tipo
synonymspa: superior
translationeng: boss
translationeng: master
translationeng: patron
translationeng: pattern
translationfra: patron

Query

Word: (case sensitive)
Language: (ISO 639-3 code, e.g. "eng" for English)


Lexvo © 2008-2021 Gerard de Melo.   Contact   Legal Information / Imprint