spa: temario

New Query

Links
lexical categorynoun
semantically relatedspa: índice
semantically relatedspa: agenda
semantically relatedspa: almanaque
semantically relatedspa: calendario
semantically relatedspa: contenido
semantically relatedspa: extracto
semantically relatedspa: fragmento
semantically relatedspa: horario
semantically relatedspa: itinerario
semantically relatedspa: libro de texto
semantically relatedspa: manual
semantically relatedspa: orden del día
semantically relatedspa: programa de computación
semantically relatedspa: programa de ordenador
semantically relatedspa: programa informático
semantically relatedspa: programa
semantically relatedspa: resumen
semantically relatedspa: sinopsis
translationeng: agenda
translationeng: program
translationeng: syllabus

Query

Word: (case sensitive)
Language: (ISO 639-3 code, e.g. "eng" for English)


Lexvo © 2008-2022 Gerard de Melo.   Contact   Legal Information / Imprint